Ofte stillede spørgsmål til CleverSpa®

Nedenfor finder du nogle ofte stillede spørgsmål til CleverSpa®. Hvis du ikke kan finde det ønskede svar, kan du kontakte os.


Sådan gør du…

Hvordan samler man CleverSpa®?

Vi anbefaler, at du altid læser håndbogen, før du forsøger at samle CleverSpa®-enheden, da du her får anvisninger i den korrekte procedure at følge. Første gang enheden samles, tager det et par minutter at puste den op. Se vores video for at få anvisninger i OPSÆTNING AF DIN CLEVERSPA®.

Hvor lang tid tager det at puste CleverSpa®-enheden op og fylde den?

Eftersom motoren og opvarmningssystemet er indbygget og tilsluttet i forvejen, kan CleverSpa®-enheden pustes op og blive klar til vandopfyldning på mindre end fem minutter, når den er placeret korrekt på en jævn og flad overflade. Afhængigt af størrelsen på din CleverSpa® tager det ca. 60-75 minutter at fylde den, hvis vandtrykket er godt, og slangen er tilkoblet korrekt. Se vores video for at få anvisninger i OPSÆTNING AF DIN CLEVERSPA®.

Vi anbefaler, at du følger anvisningerne til opsætning af LED-lamperne på CleverSpa® som beskrevet i håndbogen til CleverSpa®.

Hvordan indstiller jeg temperaturen i CleverSpa®-enheden?

Følg disse fem nemme trin nedenfor eller klik her for at se vores video om OPSÆTNING AF DIN CLEVERSPA®

1. Sørg for, at temperaturen vises i kontrolpanelet.
2. Tryk på knappen TEMPERATURE (Temperatur), så tallene i kontrolpanelet begynder at blinke.
3. Tryk på pilene TEMP UP (Temp. op) or TEMP DOWN (Temp. ned) for at vælge den ønskede vandtemperatur.
4. Når den ønskede temperatur vises i kontrolpanelet, trykkes på knappen TEMPERATURE igen, så indikatoren holder op med at blinke. Temperaturen er nu indstillet og låst.
5. Tryk på knappen HEATER (Opvarmning) – en rød LED-lampe lyser på både opvarmnings- og filterknapperne. Filtersystemet begynder at cirkulere vandet automatisk. Sæt til sidst topdækslet på CleverSpa®-enheden, og lad systemet varme vandet op til den ønskede temperatur.

*VIGTIG BEMÆRKNING:
– Med koldt vand tager det 12-24 timer at opvarme CleverSpa®-enheden til den ønskede temperatur. Temperaturen udenfor, og temperaturen på det vand, der fyldes i, har betydning for, hvor lang tid det tager at varme CleverSpa-enheden op. Hver gang der slukkes for CleverSpa®-enheden, falder vandtemperaturen, så der skal altid påregnes rigelig tid til opvarmningen før brug.
– Når temperaturen er som ønsket, afbrydes opvarmnings- og filtersystemet, mens opvarmningslampen forbliver tændt.
– Når vandtemperaturen falder 2 °C under den angivne temperatur, genstartes opvarmningssystemet automatisk, hvorefter det kører, indtil den forudindstillede temperatur nås igen.

Hvordan får jeg luften ud af CleverSpa®-enheden, og hvor længe tager det?

Det bør normalt ikke tage mere end 20 minutter at få al luften ud af boblebadet. Se vores video for at få anvisninger i SAMMENPAKNING AF DIN CLEVERSPA®. Efter tømning af CleverSpa®-enheden anbefaler vi, at du lader boblefunktionen køre i op til 20 minutter for at fjerne de sidste spor af vand fra badet.

Kan CleverSpa® bruges både indendørs og udendørs?

Ja! Den kan bruges både indendørs og udendørs, men ved anvendelse af CleverSpa®-enheden indendørs skal der udvises stor forsigtighed, idet der er øget risiko for skader på tæpper/møbler osv.

Må CleverSpa®-enheden sættes op på alle overfladetyper?

Nej, det må den ikke. Vær forsigtig ved placering af CleverSpa®-enheden, da badet skal sættes på en overflade, der er flad og jævn. Sørg for, at det valgte opsætningsområde er frit for sten eller andre genstande, der kan beskadige boblebadets vinylbund. Kontrollér, at det sted, du vælger at placere CleverSpa®-enheden, f.eks. et terrasseområde, har kapacitet til at bære det vandfyldte boblebads samlede vægt. En CleverSpa®-enhed til 4 personer vejer over 800 kg, og til 6 personer vejer det over 1000 kg!

Hvordan tømmer jeg CleverSpa®-enheden, og hvor lang tid tager det?

Mange forskellige faktorer spiller ind på, hvor lang tid det tager at tømme CleverSpa®-enheden. Vi anbefaler altid, at du sætter mindst to timer af, første gang du skal tømme, tage luften ud af og sammenpakke CleverSpa®-enheden. Se vores video for at få anvisninger i SAMMENPAKNING AF DIN CLEVERSPA®, eller følg denne vejledning:

1. Start med at slukke CleverSpa®-opvarmningssystemet.
2. Kontrollér, at drænproppen sidder på plads på CleverSpa®-enhedens bund.
3. Åbn vandudtaget på CleverSpa®-enhedens udvendige væg, og skru oppustningsslangen på.
4. Træk plastproppen ud af udtaget i CleverSpa®-enhedens gulv, hvorefter vandet løber ud.
5. Når CleverSpa®-enheden er tømt for vand, skal der bruges en svamp til at absorbere overskydende vand. Vi anbefaler derefter at tænde boblefunktionen i op til 20 minutter (en fuld cyklus) for at dræne eventuelt yderligere vand og bidrage til at tørre rørsystemet. Hvis rørsystemet ikke er helt tørt efter første cyklus, kan det være nødvendigt at køre en 20-minutters cyklus igen.
6. Når tømningen er fuldført, skal oppustningsslangen fjernes, og drændækslet sættes på igen.
7. Der vil stadig være en lille smule vand tilbage i bunden af boblebadet, som skal tørres af med en ren klud/håndklæde.

Hvordan opbevarer jeg CleverSpa®-enheden?

Sørg for, at CleverSpa®-enheden er helt tør, før den pakkes sammen, og vær især opmærksom på plastkanten i bunden af boblebadet, hvor vandboblehullerne er placeret. Brug en ren klud/håndklæde til at tørre om nødvendigt. Når boblebadet er tørt, helt tømt for luft, foldet og pakket sammen i kassen, anbefaler vi opbevaring i tørre omgivelser. Hvis du ikke længere har kassen, CleverSpa®-enheden blev leveret i, kan du bruge den grå pose, der følger med boblebadet. Se vores video for at få anvisninger i SAMMENPAKNING AF DIN CLEVERSPA®.

*BRUG EFTER OPBEVARING: Vi anbefaler, at du lader CleverSpa®-enheden stå i stuetemperature i 24 timer før oppustning, så boblebadsmaterialet kan nå at akklimatisere sig før næste oppustning.

Fejlfinding

Hvad sker der, hvis CleverSpa®-enheden punkterer?

Der leveres vandfaste pvc-reparationslapper sammen med alle oppustelige CleverSpa®-boblebade. Yderligere reparationslapper kan købes HER.

Jeg tror, at min CleverSpa® er punkteret. Hvordan finder jeg hullet?

I første omgang skal du kontrollere, at alle ventiler er monteret korrekt, med skruegevindet på, lige og stramt.

Vi anbefaler, at du bruger opvaskemiddel fortyndet med vand som en hjælp til at finde huller. Gør overfladen våd på CleverSpa®-beklædningen. Luften, der slipper ud, danner synlige bobler, så det er tydeligt, hvor hullet er. Se vores video om REPARATION AF HULLER for at få yderligere vejledning.

Hvis du ikke er i stand til at identificere årsagen til, at dit boblebad taber luft, kan vi hente dit boble til en fuld inspektion i vores kundeservicecenter.

Hvis lufttabet skyldes en produktionsfejl, er fejlen omfattet af CleverSpa®-garantien. Klik venligst HER, for at udfylde en Kontakt os-formular.

Hvordan reparerer jeg et hul?

For det første anbefaler vi, at du gør det, mens CleverSpa®-enheden er tom og oppustet. Hvis hullet er relativt stort, skal du lade pumpen køre, mens du udfører reparationen, så enheden ikke taber luft, før du når at påsætte reparationslappen.

Sørg for, at overfladen, der skal repareres, er ren og tør, før reparationslappen påsættes. Vi anbefaler, at der anvendes Loctite®-superlim (medfølger ikke). Klip reparationslappen til den nødvendige størrelse, og sørg for, at den er stor nok til at dække hullet helt. Påfør lim direkte på reparationslappen, og sæt den omhyggeligt på plads. Lad lappen og limen sætte sig i mindst 10 minutter, før CleverSpa®-enheden fyldes med vand. Se vores video om REPARATION AF HULLER for at få yderligere vejledning.

Har CleverSpa® en reparationsservice?

Ja. Kontakt kundeservice for at drøfte, hvilken type reparation du har brug for.

En punktering, der ikke er omfattet af producentgarantien, koster f.eks. 35 GBP (inkl. moms), hvilket omfatter afhentning, reparation og levering af boblebadet.

Hvis lufttabet skyldes en produktionsfejl, er fejlen omfattet af CleverSpa®-garantien. Klik venligst HER, og udfyld en Kontakt os-formular.

Hvordan arrangerer jeg reparation af CleverSpa®-enheden?

Du skal starte med at registrere din garanti. Det kan du gøre HER.

Så snart du har mistanke om, at din CleverSpa® har en fejl, bedes du kontakte os. Du bliver stillet nogle fejlfindingsspørgsmål, før du modtager en e-mail med vilkårene og betingelserne for afhentninger.

Hvad sker der, hvis motoren eller opvarmningssystemet i min CleverSpa®-enhed holder op med at virke?

Hvis motoren eller opvarmningssystemet ophører med at fungere, bedes du kontakte os. Pumpeopvarmningssystemet er dækket af en 12-måneders garanti fra købsdatoen. Bemærk, at garantien ikke kan overdrages, hvilket betyder, at hvis du ikke er den oprindelige køber af CleverSpa®-enheden, eller du ikke har registreret din garanti på CleverSpa®-enheden efter købet, og du ikke kan fremvise et købsbevis, er garantien ikke gyldig.

Boblerne i CleverSpa®-enheden standser automatisk. Er det normalt?

Ja. Boblefunktionen er designet til at køre i 20 minutter ad gangen, hvorefter den standser i 10 minutter. Herefter kan du trykke på boblefunktionen på kontrolpanelet for at få boblerne til at starte igen.

Boblerne i mit CleverSpa® er fuldstændig holdt op med at fungere, hvad er der galt?

Hvis din CleverSpa® Air Jets eller Boblefuntion ikke virker, så kan det være et af flere problemer. For at løse dette problem bliver vi nødt til at udføre en fuld inspektion af dit boblebad på CleverSpa® Servicecenter, for at fastslå fejlen.

Hvilken fejlkode vises på CleverSpa®-kontrolpanelet?
Kode Årsag Løsning
FC Når filtreringssystemet har kørt i ca. 168 timer, vises FC (filterskift) på CleverSpa®-displayet ledsaget af en advarselstone. Den røde lampe lyser fortsat på knappen “Filter”, men pumpen kører ikke. Opvarmningssystemet kører heller ikke, og den røde lampe er slukket på knappen “Heater” (Opvarmning). Du skal efterse filteret og om nødvendigt skifte det. Når du har gjort det, skal du trykke på knappen “Filter” igen. Fejlkoden “FC” forsvinder, og advarselstonen stopper. Vandtemperaturen vises, og alle funktioner bliver normale igen.
SL Temperaturproblem Kontakt CleverSpa®-eftersalgsteamet på [email protected].
HL Temperaturproblem Kontakt CleverSpa®-eftersalgsteamet på [email protected].
SH Problem med vandtemperatursensor Kontakt CleverSpa®-eftersalgsteamet på [email protected].
Kan jeg bruge CleverSpa®-enheden i al slags vejr?

Du kan bruge CleverSpa®-enheden i al slags vejr, men vi fraråder brug under ekstreme vejrforhold som stærk blæst, tordenvejr, lave temperaturer (under 6 °C) og langvarigt direkte sollys.

Fra august 2019 kan alle CleverSpa®-boblebade bruges året rundt:
Efterhånden som vejret bliver koldere, og du ikke ønsker at tømme boblebadet og pakke det sammen, kan du drage nytte af den nye CleverSpa® “All Year Round”-funktion. Det kræver blot, at temperaturen indstilles til 20 °C.

Lad opvarmnings- og filtersystemet være tændt (“ON”). Det vil derefter regulere vandtemperaturen automatisk ved at tænde opvarmningssystemet kortvarigt, så vandet ikke fryser og forårsager skader på motoren. Det varmere vand beskytter også beklædningsmaterialerne og reducerer den mængde elektricitet, der skal bruges til konstant at holde en højere temperatur på 37 °C.

Må CleverSpa®-enheden stå udenfor i regnvejr?

Ja, det må den godt. Takket være vores intelligente design er pumpen og opvarmningssystemet bygget ind i væggen på vores CleverSpa®-enheder, så det ikke er nødvendigt at fjerne noget, når det regner. Vi anbefaler dog, at CleverSpa®-enheden tilsluttes et udendørs netstrømstik, der kan lukkes helt og forsegles mod al slags vejr, inklusive regn, sne, slud osv. Enhver vandindtrængning i RCD-stikket eller den stikkontakt det er sluttet til, kan føre til fejl i RCD-stikket og eller den stikkontakt det er sluttet til.

Hvis RCD-stikket eller stikkontakten viser tegn på indtrængning af vand, så må de ikke bruges. Tegn for indtrængning af vand vil resultere i forbrænding eller smeltning. Hvis dette sker, skal stikket straks slukkes, og stikket eller stikkontakten skal kontrolleres af en kvalificeret person og om nødvendigt udskiftes.

Må CleverSpa®-enheden bruges til kæledyr?

Nej, det må de ikke. Hunde, katte og andre kæledyr skal holdes på afstand af boblebadet, da der er risiko for drukneulykker, forurening af vandet og skader på CleverSpa®-enhedens vægge og bund.

Kan opvarmnings- og boblefunktionen bruges samtidig?

Ja, det kan de godt! Mange andre boblebade har ikke denne mulighed, men opvarmnings- og boblefunktionen i CleverSpa® kan godt bruges samtidig.

Alt er tilsluttet & tændt, men der kommer ingen strøm til min CleverSpa®?

Hvis der ikke kommer strøm til dit CleverSpa® boblebad, så kan du prøve følgende: –
1) Skift sikringen bag på RCD-stikket.

Hvis dette ikke løser problemet, kan problemet være RCD-stikket. Gå venligst til punkt 2)
2) a. Løsn og fjern RCD-stikket
b. Installer et normalt 13amp-stik (for at teste stikkontakten)

Hvis strømmen til dit CleverSpa® boblebad genoprettes ved hjælp af det 13amp-stik du prøvede, så må RCD-stikket være defekt. (Vigtigt – fortsæt ikke med at bruge dit boblebad med 13amp-sikringen, da der ikke er nogen automatisk afskæring af strøm.)

Et nyt RCD-stik kan sendes med posten i henhold til dine garantibetingelser. Hvis dit boblebad ikke længere er dækket af garantien, skal du kontakte Eftersalgs-teamet.

Må jeg bruge en forlængerledning til at tilføre strøm til CleverSpa®-enheden?

Du må godt bruge en forlængerledning til at tilføre strøm til CleverSpa®-enheden, men vi anbefaler det ikke. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning til CleverSpa®-enheden, skal du sørge for, at ledningen ikke er filtret, når den er i brug, og at stikkene er vejrbestandige.

Hvorfor har mit CleverSpa® ændret form?

Hvis væggen eller øverste kant på dit CleverSpa® boblebad buler ud eller er overdimensioneret, skyldes dette, at luft inde i væggene ekspanderer fordi det er udsat for overdreven direkte sollys. Når luften opvarmes af solen, lægger den ekstra belastning på de indvendige svejsninger, hvilket kan føre til svigt af svejsningerne. Sørg for, at dit CleverSpa® boblebad er dækket til og ikke bruges i direkte sollys, som beskrevet i CleverSpa®-manualen. Brugsanvisningen er inkluderet i hver CleverSpa® boblebad-kasse, og kan også findes HER.

Det er fuldstændig sikkert at bruge et CleverSpa® boblebad, der har en udbulende væg eller er overdimensioneret, men vi foreslår at frigive en lille mængde luft, når den er pustet op, for at give mulighed for en vis forstørrelse, når vejret er varmt.

Det er muligt at udskifte foringen, men hvis en skade er forårsaget af misbrug eller direkte eksponering for sollys, er dette ikke dækket af garantien og vil blive faktureret.

Kontakt Eftersalgs-teamet for at spørge om reservedele og en prisliste.

Kontrolpanelet på min CleverSpa® virker ikke/lyser ikke?

Hvis kontrolpanelet på dit CleverSpa®-boblebad ikke virker eller lyser, kan du prøve følgende: –
– Nulstil boblebadet ved at trykke på ‘Off/Test’-Knappen på RCD-stikket.
– Vent 10 sekunder, og tryk derefter på ‘On/Reset’, for at tænde det igen.

Hvis dette løser problemet, så skal kontrolpanelet muligvis udskiftes. Dette kan enten være: –
– Selvinstalleret. Vi sender et erstatningskontrolpanel, og du følger nedenstående instruktioner.
– Alternativt kan vi hente boblebadet og udskifte kontrolpanelet for dig.

Min garanti er udløbet, kan jeg stadig få min CleverSpa® repareret?

Hvis du har problemer med dit CleverSpa® boblebad, og det er uden for garantiperioden, kan vi arrangere en afhentning.

Når en fuld inspektion er blevet gennemført, vil vi rådgive, hvad der kræves for, at dit boblebad fungerer korrekt igen. Eftersalgs-teamet vil rådgive om omkostninger og vil kun udføre en reparation, hvis du vælger at gå videre med det.

Spørgsmål om filtre
Hvordan påsætter jeg/skifter jeg filteret på CleverSpa®-enheden?

Det er virkelig nemt at påsætte et filter. Det skal blot skrues på filtertilslutningen, der er placeret lige over boblebadets bund ud for kontrolmodulet. SPÆND IKKE FOR HÅRDT! Hvis du har brug for hjælp, kan du se vores video om CLEVERSPA®-FILTRE.

SØRG FOR, AT FILTERET IKKE ER SKRUET FOR STRAMT PÅ, DA DETTE KAN FORÅRSAGE EN HØJ STØJ OG/ELLER GØRE AT TEMPERATURMÅLEREN SVINGER.

Hvor ofte skal filteret skiftes?

Hold dit CleverSpa® rent og sikkert for urenheder. Fjern og skyl dit filter efter HVER brug, for at fjerne små partikler og rester, for at få optimal ydelse af dit boblebad.
Filteret er et af de vigtigste elementer i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af CleverSpa®-enheden.

Hvis filtre bruges for længe, bliver de misfarvede, og deres stand forringes, og dette kan medføre skader på CleverSpa®-enheden. Filteret er et af de vigtigste elementer i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af CleverSpa®-enheden. Du kan få flere oplysninger ved at se videoen om CLEVERSPA®-FILTRE. Du kan købe nye filtre HER.

Hvordan renser jeg mit filter?

How can I clean my filter?

Hvorfor støjer mit CleverSpa® så meget?

Dit CleverSpa® boblebad bør ikke afgive en meget høj støj, når det fungerer korrekt. Tjek dit filter. Hvis det er synligt beskidt skal det enten renses eller udskiftes.

SØRG FOR, AT FILTERET IKKE ER SKRUET FOR STRAMT PÅ, DA DETTE KAN FORÅRSAGE EN HØJ STØJ OG/ELLER GØRE AT TEMPERATURMÅLEREN SVINGER.

Spørgsmål om temperatur
Hvor længe tager det at varme CleverSpa®-enheden op?

Det afhænger af et par faktorer: 1. Omgivelsestemperaturen udenfor og 2. Temperaturen på det vand, der bruges til at fylde CleverSpa®-enheden. Vi anbefaler, at du venter 12-24 timer på, at vandet når den ønskede temperatur. Hver gang der slukkes for CleverSpa®-enheden, falder vandtemperaturen, så der skal altid påregnes rigelig tid til opvarmningen før brug.

Hvorfor stiger temperaturen ikke på CleverSpa®-enheden?

Det kan skyldes, at filteret er snavset. Med et snavset filter kan vandet ikke trækkes effektivt tilbage gennem det indvendige opvarmningssystem, hvor det opvarmes og pumpes tilbage i boblebadet. Kontroller, om dit filter er rent.

For hurtigt at hjælpe dig med at løse problemet, så prøv at følge instruktionerne nedenfor:-
– Slukke for Spaet
– Fjerne filteret
– Sæt filtersokken over filterets indløb, sådan at der ikke kan komme skidt ind i pumpen/opvarmningsenheden
– Tænd Spaet (uden filter, for at teste om boblebadet virker)
– Tryk på Temp
– Indtast din ønskede temperatur
– Tryk på Temp
– Tryk på Heat
– Sæt afdækningen på

Når den er afsluttet – Lad spaet køre i et par timer. Vandtemperaturen burde begynde at stige, og støjen stoppe. Hvis dette løser problemet, så påsæt venligst et helt nyt filter.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, og du støder på et andet problem, skal du kontakte CleverSpa® Eftersalgs-team.

Standser CleverSpa®-opvarmningen ved en bestemt temperatur?

Ja, opvarmningen slukkes, når den ønskede/indstillede temperatur er nået. Den forbliver slukket, indtil vandtemperaturen falder med 2 °C, hvorefter opvarmingen starter automatisk igen for at sikre, at den indstillede temperatur opretholdes.

Vedligeholdelse

Hvordan renser jeg vandet i CleverSpa®-enheden?

For at holde vandet rent i CleverSpa®-enheden anbefaler vi, at du køber og anvender CleverSpa®-kemikalierne. Du kan finde et komplet udvalg af boblebadskemikalier, der holder dit vand rent, HER.

Hvordan gør jeg væggene rene på min CleverSpa®-enhed?

Vi anbefaler, at du rengør med varmt sæbevand og en ren klud og efterfølgende skyller med rent vand.

Hvor meget koster det mig at bruge CleverSpa®-enheden?

Driftsomkostningerne varierer afhængigt af din el-udbyders priser. Det kommer også an på, hvor ofte og hvor længe du bruger CleverSpa®-enheden. Bed din el-udbyder om at oplyse opdaterede priser, hvis du har brug for at beregne brugsomkostningerne.

*Godt tip til CleverSpa®: Vi anbefaler, at opvarmningssystemet først tændes 24-36 timer før brug for at holde omkostningerne på et minimum. Brug af filtersystemet til at cirkulere vandet, når der ikke opvarmes, medvirker til at holde vandet rent.

Sundhed og sikkerhed

Har CleverSpa®-enheden en afbryder?

Ja, CleverSpa®-enheden er udstyret med et RCD-stik, der har en afbryder.

Hvem kan bruge CleverSpa®-enheden?

Der skal altid være en ansvarlig voksen til stede under opsætning og brug af CleverSpa®-enheden.

Hvis børn bruger CleverSpa®-enheden, skal der indstilles en lavere temperatur. Børn under 8 år skal altid være under opsyn. Børn på 8 år og opefter, der bruger CleverSpa®-enheden, kan gøre det efter skøn af en ansvarlig voksen.

Vi fraråder brug af CleverSpa®-enheden, hvis du er gravid.